lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Databases (in Swedish)

För närvarande driver institutionen två forskningsdatabaser. Dessa kan även användas av forskare utanför Historiska institutionen och Lunds universitet. Ta kontakt  med kontaktpersonerna för respektive  databas om du vill veta mer.