Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Messages

Gruppindelning för delkurs 2, 3 och 4, HIS A34, HIS A24, HIS A26 och ÄHI D01

HISA24, HISA26, HISA34
Gruppindelning för de obligatoriska och poänggivande Gruppövningarna inom delkurserna 2, 3 och 4. Grupp 1: Studenter på HIS A34 med efternamn som börjar på A-K. Grupp 2: Studenter på HIS A34 med efternamn som börjar på L-Ö. Grupp 3: Studenter på HIS A24 och HIS A26 med efternamn som börjar på A-J. Grupp 4: Studenter på HIS A24 och HIS A26 med efternamn som börjar på K-Ö. Grupp 5: Studenter på ÄHI D01.
(Publicerad 2017-08-29)