lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Förmoderna seminariet

Det Förmoderna seminariet syftar till att stärka forskning om perioden före 1850. Seminariet har valt att arbeta med det gemensamma temat ”Livsvärldar och kunskapsrörelser 1450-1850” (LoK). Den kronologiska avgränsningen är vald för att överskrida klassiska periodiseringar och därmed utmana framför allt begreppen tidigmodern och modern tid. Begreppen livsvärldar och kunskapsrörelser knyter an till våra intressen för rörelse (över sociala, geografiska och kronologiska gränser); materialitet och medier; kunskap, diskurs och kultur; erfarenheter och existentiell historia. Seminariet arbetar inte med någon färdig definition av begreppen utan avser att använda dem för vidare analys av förmoderna förhållanden och betingelser.

Förmoderna seminariet är tänkt att kontinuerligt arbeta med temat ”Livsvärldar och kunskapsrörelser 1450-1850” under åren 2016-2018, och ska stödja såväl individers som gruppers forskning. Det senare görs genom återkommande seminariebehandling av ansökningstexter, artikelutkast eller andra texter.

 

Är du intresserad av att delta?

Kontakta Svante Norrhem, svante.norrhemhist.luse för mer information.