lunduniversity.lu.se

Nationella forskarskolan i historiska studier

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Vill du bli doktorand?

Lediga tjänster

Forskarskolan i historiska studier utlyser två doktorandanställningar i historia vid Lunds universitet, se www.lu.se/ledigajobb/doktorand. Sista dag att söka är 2017.03.01.

Behörighet till forskarutbildningen

Följande behörighet krävs för att antas till forskarutbildning: Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt examen på avancerad nivå 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Övergångsbestämmelser: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, ska även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå. Särskild behörighet för antagning har den som med godkänt resultat har ventilerat en uppsats i historia, historiska studier eller motsvarande omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Kontaktinformation

Föreståndare: Hanne Sanders

Studierektor: Ulf Zander

Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman och Cecila Riving

Övrig administrativ personal: Barbro Bergner

Partner

Göteborgs universitet
Malmö högskola
Linnéuniversitetet
Södertörns högskola